ช่วยเหลือ

วิธีการแก้ไขประกาศ/วิธีการเลื่อนประกาศ

วิธีการแก้ไขประกาศ ก่อนอื่นสมาชิกต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบ

1.คลิก หมายเลข1 จัดการประกาศ

2.คลิก หมายเลข2 ก็จะมีข้อความให้เลือก

  2.1.เลื่อนประกาศ สามารถเลื่อนได้วันละ 1 ครั้ง

  2.2.แก้ไขข้อมูลทั่วไป คือแก้ไขข้อมูลประกาศนั้นๆ

  2.3 แก้ไขรูปภาพที่แสดงในประกาศ

วิธีการปิดประกาศ / กู้ประกาศ

ก่อนอื่นสมาชิกต้องล็อคอินเข้าสู่ระบบ

ทำเหมือนวิธีการแก้ไขประกาศ  คลิกแก้ไขข้อมูลทั่วไป คลิกปิดประกาศ หรือถ้าต้องการให้ประกาศกลับมาใหม่ก็คลิกกู้ประกาศ