หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Overall Basic (WS2016R2-Level 1)

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Overall Basic (WS2016R2-Level 1)

4,900 บาท

บริการ-รับจ้าง

หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Level 1
หลักสูตร Windows Server 2016 & 2012R2 Overall Basic (WS2016R2-Level 1)


เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำงานกับ Windows Server, ผู้สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ย่นระบบจาก Workgroup มาเป็นระบบ Domain ที่มีความปลอดภัยและบริหารจัดการได้ง่ายกว่า Windows Server 2012 R2 เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการควบคุมและจัดการเครื่อง Client ในระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงพื้นฐานการทำงานของ Windows Server 2012 R2 และระบบ Active Directory เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ด้วยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ และเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนี้จะครอบคลุมพื้นฐานการทำงานที่สำคัญทั้งหมด ทำให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ก็สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

-Windows Server 2016 และความสามารถใหม่
-การติดตั้ง Windows Server แบบ Clean Install และ Upgrade
-การสร้าง RAID 1 และ 5 บน Windows Server
-การติดตั้ง Active Directory และโปรโมตเป็นเครื่อง Domain Controller
-การติดตั้ง DHCP Server เพื่อแจก IP อัตโนมัติให้เครื่อง Client และการทำ DHCP แบบ Load Balance & Failover
-สร้างและจัดการ User, Group และ OU (Organizational Unit)
-การจัดการและกำหนดสิทธิการใช้งานไฟล์ข้อมูลบนเครือข่าย (Share & Permission)
-การใช้ File Server Resource Manager กำหนดพื้นที่ใช้งานและบล็อคไฟล์ต้องห้าม
-กำหนดนโยบายเพื่อควบคุมการทำงานของผู้ใช้ด้วย Group Policy
-กำหนดนโยบายการสร้างและจัดการรหัสผ่านให้กับผู้ใช้บน Domain
-การทำ Folder Redirection เพื่อย้าย Profiles ของผู้ใช้ทั้งหมดบน Domain ไปเก็บไว้ที่เครื่อง Server
-การกู้ Objects ต่างๆ ที่อยู่ใน AD กลับคืนมาด้วยคุณสมบัติ Active Directory Recycle Bin
-การสร้างเครื่อง DC สำรองหรือ Addition Domain (Backup Server)
-การย้าย (Transfer) และการยึด (Seize) หน้าที่สำคัญ (FSMO) จากเครื่อง PDC ไปยังเครื่อง DC ตัวสำรอง
-Backup และ Restore ข้อมูลสำคัญบนเครื่อง Domain Controller

-ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 4,900 บาท


สำหรับท่านที่สนใจอบรมสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ez-admin.com
โทร 02-509-6715,082-5674413,086-4133928
หรืออีเมล์มาสบถามได้ที่ contact@ez-admin.com
ผู้ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบวงจร

สถานที่อบรม : โครงการพรีเมี่ยมเพลส นวมินทร์-ลาดพร้าว 101 เลขที่ 98/29 ถ.โพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
เข้าชม 621 คน

แสดงความคิดเห็น