หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0

5,500 บาท

บริการ-รับจ้าง

หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0
หลักสูตรอบรม Cisco Certified Network Associate (CCNA) Version 3.0

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้สนใจติดตั้งและเตรียมสอบการคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco โดยเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการทำงานของระบบเครือข่ายอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเห็นภาพการทำงานเบื้องหลังของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบเครือข่ายบนอุปกรณ์ Cisco เช่น Switch และ Router ได้อย่างเข้าใจ เช่น เรียนรู้การทำงานของโปรโตคอล TCP/IP, แบบอ้างอิงมาตรฐาน OSI Model, IP Address, IP Routing รวมถึงการคอนฟิก VLAN, การ Routing, Wireless LAN, NAT และ Frame Relay

หลักสูตรนี้จะเน้นเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ให้ผู้เรียนได้ทดลองทำจริงผ่านทางโปรแกรม Simulation เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงภาพรวมของการคอนฟิก Switch, Router และอุปกรณ์ อื่นๆ ของ Cisco ได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อนำไปปฎิบัติก็สามารถทำได้จริง และสามารถนำความรู้นำไปใช้เตรียมสอบใบประกาศนียบัตร (Certification) ระดับ CCNA ของ Cisco ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

ภาคทฤษฏี

เรียนรู้เกี่ยวกับ Basic Network

- การทำงานของ OSI Model 7 Layers
- การทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ เช่น Firewall,Router,Switch,Access Point, Wireless Controller and ect.
- การออกแบบระบบเครือข่ายแบบ 2-Tier, 3-Tier, Star, Mesh and Hybrid
- เรียนรู้การทำงานของ IPv4 Address Concept and Configuration
- เรียนรู้การทำงานของ IPv6 Address Concept and Configuration

เรียนรู้การทำงานของระบบ LAN Switching

- เรียนรู้การทำงานของ Switch Concept
- เรียนรู้การทำงานและ Configuration ของ VLAN, Trunk, Access Port, Voice Port
- เรียน รู้การทำงานของ DTP ว่าทำงานอย่างไร
- เรียนรู้การทำงานของ Virtual Trunking protocol (VTP)
- เรียนรู้การทำงานของ Spanning Tree Protocalแบบต่าง ๆ
- เรียนรู้การทำงาน Rapid Spanning Tree Protocal
- เรียนรู้การทำงาน STP Feature, PortFast, BPDU Guard
- เรียนรู้การทำงาน Cisco CDP และ LLDP
- เรียนรู้การทำงานของ Etherchannel, Static, PaGPและ LaCP
- เรียนรู้การทำงาน Switch Stacking

เรียนรู้การทำงานของระบบ Routing

- เรียนรู้การทำงานระบบ Routing Concept
- การทำงานของ Inter-VLAN Connection, SVI
- เรียนรู้การทำงานระบบ Static Route
- เรียนรู้การทำงานระบบ Dynamic Route
- เรียนรู้การทำงานระบบ Dynamic Route แบบ RIP และ RIPng
- เรียนรู้การทำงานระบบ Dynamic Route แบบ EIGRP และ EIGRP for IPv6
- เรียนรู้การทำงานระบบ Dynamic Route แบบ OSPF และ OSPFv3

เรียนรู้การทำงานของระบบ WAN and Service ต่าง ๆ

- เรียนรู้การทำงานของ WAN Concept
- เรียนรู้การทำงานของ WAN configure PPP, MLPPP, HDLC and GRE
- เรียนรู้การทำงานของ WAN Routing eBGPv4
- เรียนรู้การทำงานของ Basic QoS

เรียนรู้การทำงานของระบบ Infra Service

- เรียนรู้การทำงานของ DHCP
- เรียนรู้การทำงานของ DNS
- เรียนรู้การทำงานของ HSRP
- เรียนรู้การทำงานของ ACL
- เรียนรู้การทำงานของ NAT, Static NAT, Dynamic NAT, PAT
- เรียนรู้การทำงานของ SDN Concept, Cisco APIC-EM

ภาคปฏิบัติ

- ทดสอบ LAB การทำงานของ IPv4 Address
- ทดสอบ LAB การทำงานของ IPv6 Address
- ทดสอบ LAB การทำงานของอุปกรณ์ Switching และ Configure VLAN & Trunk
- ทดสอบ LAB การทำงานของ Virtual Trunking protocol (VTP)
- ทดสอบ LAB การทำงานของ RSTP
- ทดสอบ LAB การทำงานของ Inter-VLAN , SVI
- ทดสอบ LAB การทำงานของ Static Route
- ทดสอบ LAB การทำงานของ EIGRP
- ทดสอบ LAB การทำงานของ OSPF
- ทดสอบ LAB การทำงานของ eBGPv4 and MLPPP
- ทดสอบ LAB การทำงานของ Infra Service

ค่าบริการอบรมหลักสูตร CCNA อบรม 4 วัน ราคา 5,500 บาท

สำหรับท่านที่สนใจอบรมสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ez-admin.com
โทร 02-509-6715,082-5674413,086-4133928
หรืออีเมล์มาสบถามได้ที่ contact@ez-admin.com
ผู้ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบวงจร

สถานที่อบรม : โครงการพรีเมี่ยมเพลส นวมินทร์-ลาดพร้าว 101 เลขที่ 98/29 ถ.โพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
เข้าชม 545 คน

แสดงความคิดเห็น