สอนพิเศษ

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ สอนพิเศษ

200 บาท

บริการ-รับจ้าง

รับสอนพิเศษ

สอนโดยครูแบงค์
-วท. บ.เคมีอุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-คะแนนที่1พื้นฐานวิศวกรรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ปี2551
-สอบ admission ติดโดยการสอบตรง-โควต้า-admission
*สอบตรง คณะวิทยาศาสตร์ เคมี มศว. ตัวจริง
*โควต้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคมี ศิลปากร ตัวจริง
*โควต้า คณะวิทยาศาสตรประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม ตัวจริง
*admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน พระจอมเกล้าลาดกระบัง ตัวจริง

อัตราค่าสอนแบ่งได้ดังนี้
-ระดับชั้นป.1-6 ชั่วโมงละ 200บาท/คน
-ระดับชั้นม.1-3 ชั่วโมงละ 250บาท/คน

เวลาเรียนขั้นต่ำ
1.5-2 ชั่วโมง

สถานที่เรียน
ธนาเทควันโด นวลจันทร์34

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ครูแบงค์
โทร 0918878039
ไบน์ @wye7721f

ป้ายกำกับ : สอนพิเศษ ติวเตอร์
เข้าชม 283 คน

แสดงความคิดเห็น