Monitoring & Report Energy on Web ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลแบบ Real-Time

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ Monitoring & Report Energy on Web ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลแบบ Real-Time

0 บาท

ขาย

Monitoring & Report Energy on Web ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลแบบ Real-Time ในรูปแบบกราฟฟิคอย่างง่ายผ่าน Web Browser กำหนดรูปแบบในการเฝ้าดูค่าพลังงาน ข้อมูลการรายงานประวัตการใช้พลังงาน หรือค่าใช้จ่ายจาก Billing Function แสดงในรูปแบบกราฟฟิค เรียกดูผ่านเวปบราวเซอร์ แสดงผลได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือจอมอนิเตอร์ติดตั้งภายในองค์กร เพื่อนำไปสู่การบริหารการใช้งานพลังงานไฟฟ้าอย่างมีส่วนร่วมจากองค์กร

OEE Report OEE (Overall Equipment Effectiveness) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้วัดประสิทธิพลของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ใดๆ โดยรวม และ วิธีการนี้จะทำให้เรารู้ถึง ความสามารถ พฤติกรรม และกำลังการผลิตตลอดจนเวลาสูญเสียของเครื่องจักรนั้นๆ ได้ ซึ่งจะนำไปสู่การหาแนวทางการปรับปรุง และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ, SmartEE จะทำให้การวัดค่า OEE ทำได้ง่ายขึ้นและเป็น Real-Time

ติดต่อสอบถาม : 062-5315536
Line : @smartee
email : marketing@tat.co.th
ป้ายกำกับ : SMARTEE SMARTPM TAT oee smartreporter smartdraw
เข้าชม 236 คน

แสดงความคิดเห็น