หลักสูตร Profession Networking Workshop (NS02)

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ หลักสูตร Profession Networking Workshop (NS02)

5,900 บาท

บริการ-รับจ้าง

หลักสูตร Profession Networking Workshop (NS02)
เป็นหลักสูตรที่นำเอาพื้นฐานความรู้ด้าน Network มาประยุกต์ใช้ในการติดตั้งงานระบบเครือข่ายต่างๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมและใช้งานได้จริง เช่น การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย IP Camera ดูภาพได้ทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ติดตั้งระบบการจัดการอินเทอร์เน็ตด้วย Hotspot Server เพื่อควบคุมการใช้งานและสร้างรายได้จากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ติดตั้งระบบ Firewall เพื่อบล็อกเนื้อหาของเว็บไซต์ต่างๆ และป้องกันเครือข่ายภายในจากการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง

การควบคุมดูแลเครือข่ายแบบไร้ฮาร์ดดิสก์ (Diskless System) ซึ่งระบบที่กล่าวมากำลังเป็นที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะช่วยให้การดูแลและจัดการเครือข่ายที่มีเครื่อง Client เป็นจำนวนมาให้ง่ายต่อการทำงานแล้ว ยังกล่าวถึงเทคนิคและการเลือกอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งให้คุ้มค่าต่องบประมาณอีกด้วย

รายละเอียดหลักสูตร

บทที่ 1 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย กล้อง IP CAMERA

-รู้จักกล้อง IP Camera
-คุณสมบัติของกล้อง IP Camera
-ข้อดี-ข้อเสียของกล้อง IP Camera
-การนำกล้อง IP Camera ไปประยุกต์ใช้งาน
-การเลือกซื้อกล้อง IP Camera
-เลือกซื้อกล้องแบบ CCD หรือ CMOS
-สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนติดตั้งกล้อง IP Camera
-ขั้นตอนการติดตั้งกล้อง IP Camera ยี่ห้อ D-Link DCS-920
-การทำ Port Forward ให้กับกล้อง IP Camera
-ดูภาพจากกล้อง IP Camera ผ่านเครือข่าย LAN
-ดูภาพจากกล้อง IP Camera ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ IP
-ดูภาพจากกล้อง IP Camera ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ชื่อ DDNS
-บันทึกภาพจากกล้อง IP ด้วยโปรแกรม D-ViewCam
-ขั้นตอนการติดตั้งกล้อง IP Camera ยี่ห้อ Linksys wvc54gca


บทที่ 2 การติดตั้งเครือข่ายไร้สายระยะไกล และระบบ Wireless Hotspot


-การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายระยะไกล
-ปัจจัยในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายระยะไกล
-เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้งานระหว่างเสาภายนอกอาคาร (Outdoor Antenna) กับเสาภายในอาคาร (Indoor Antenna)
-ชนิดของเสาสัญญาณไร้สายภายนอก
-โปรแกรม Antamedia HotSpot คืออะไร
-การติดตั้งและกำหนดค่าการทำงานเริ่มต้น
-การกำหนดภาพหน้าจอ Log in
-กำหนดจำนวนผู้ใช้สูงสุดและค่า Inactivity logout
-การกำหนดราคาค่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ต
-การสร้าง User Accounts
-การตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดของ User Accounts
-การตั้งค่าการพิมพ์คูปอง (ใบเสร็จ)
-การกำหนดรหัสพาสเวิร์ดของ Admin และพนักงาน
-การตรวจสอบรายงานและบันทึกการใช้งาน (Action Log)
-การห้ามเข้าเว็บไซต์ที่ไม่อนุญาตและตรวจสอบการเข้าเว็บไซต์ของลูกค้า
-การบล็อคหมายเลข IP และพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก
-กำหนดให้บางเครื่องไม่ต้อง Log in ก็ออกอินเทอร์เน็ตได้
-กำหนดให้เข้าเว็บไซต์ที่ต้องการได้โดยไม่ต้อง Log in
-กำหนดค่าการทำงานของฐานข้อมูลคูปอง
-กำหนดค่าการทำงานฐานข้อมูล User Accounts
-กำหนดค่าการทำงานอื่นๆ ของโปรแกรม
-SMTP Roaming
-กำหนดให้โปรแกรมแจกหมายเลข IP Address แบบ Static IP
-กำหนดให้เครื่อง Server อื่นเข้ามาใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้
-อนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้อง Log in
-อนุญาตให้เข้าเว็บไซต์ที่ต้องการได้โดยไม่ต้องผ่านการ Log in

บทที่ 3 การวางระบบและติดตั้ง Endian Firewall


-รู้จัก Endian Firewall
-ดาวน์โหลด Endian Firewall
-การเชื่อมต่อของ Endian Firewall
-การติดตั้ง Endian Firewall
-กำหนดค่าเครื่อง Client เพื่อติดต่อไปยัง Endian
-กำหนดค่าการทำงานเริ่มต้นของ Endian
-การเข้าไปคอนฟิกผ่านหน้า Web Browser
-รู้จักเมนูต่างๆ และกำหนดค่าการทำงานเบื้องต้น
-กำหนดค่าการทำงานของเครือข่ายและการ์ด LAN
-เปลี่ยนแปลงรหัสพาสเวิร์ด
-เปิดการใช้งานผ่าน SSH
-การ Backup และ Restore
-คืนค่าเริ่มต้น
-การ Shutdown และ Restart
-กำหนดค่าการทำงานของ DHCP
-ให้ DHCP ล็อคหมายเลข IP กับเครื่อง Client ที่ต้องการ
-การรีโมต Endian จากภายนอกผ่านชื่อ DDNS
-กำหนดเวลาให้ตรงตามมาตรฐานเวลาในไทย
-เก็บ Log ให้ได้ 90 วัน ตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ 2550
-ติดตั้งและคอนฟิก Proxy Server
-รู้จัก Proxy Server
-กำหนดค่าการทำงานของ Proxy Server
-การบล็อกเว็บไซต์ต่างๆ
-การใช้ Transparent Proxy
-การตรวจสอบและออกรายงาน Log ของ Proxy Server
-คอนฟิก Firewall กำหนดกฎเข้า-ออกระบบเครือข่าย
-รู้จัก Firewall
-การบล็อกโปรแกรมต่างๆ ที่เชื่อมไปยัง Server ภายนอก
-การทำ Port Forward ให้เครื่องจากภายนอกเข้ามา

บทที่ 4 การติดตั้งและจัดการเครือข่ายแบบไร้ฮาร์ดดิสก์ด้วยระบบ Diskless Server

-รู้จักระบบ Diskless
-จุดเด่นจุดด้อยของระบบ Diskless
-องค์ประกอบสำคัญของระบบ Diskless
-การบู๊ตผ่าน LAN
-การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ Diskless
-โปรแกรม Diskless บนระบบปฏิบัติการ Windows
-สร้างระบบจำลอง Diskless บน VMWare Server เพื่อใช้ศึกษา
-การติดตั้ง Windows Server 2016R2 ที่เครื่อง Server
-การทำ Raid 0 เพิ่มประสิทธิภาพฮาร์ดดิสก์
-การทำ Swap File
-กำหนดชื่อเครื่องและหมายเลข IP ให้กับเครื่อง Server
-การติดตั้งโปรแกรม Richtech Diskless บนเครื่อง Server
-การสร้างไฟล์ Image ของ Windows 10 และ Data สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลจากเครื่อง Client
-กำหนดหมายเลข IP ที่ต้องการแจกให้กับเครื่อง Client
-กำหนดค่าเพื่อสร้างเครื่อง WorkStation
-ติดตั้งโปรแกรมและกำหนดค่าที่เครื่อง Client
-สร้างพาร์ทิชั่นจากไฟล์ Image
-ก๊อบปี้ Windows 10จากเครื่อง Client ไปเก็บไว้ที่ไฟล์ Image บนเครื่อง Server
-ถอดฮาร์ดดิสก์เพื่อทดสอบการทำงานของเครื่อง Client
-การทำ Backup Server
-การทำ 1 Image รองรับได้หลายสเปค

ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 5,900 บาท

สำหรับท่านที่สนใจอบรมสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ez-admin.com
โทร 02-509-6715,082-5674413,086-4133928
หรืออีเมล์มาสบถามได้ที่ contact@ez-admin.com
ผู้ให้บริการอบรมด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครบวงจร

สถานที่อบรม : โครงการพรีเมี่ยมเพลส นวมินทร์-ลาดพร้าว 101 เลขที่ 98/29 ถ.โพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240


ป้ายกำกับ : หลักสูตร Profession Networking Workshop (NS02)
เข้าชม 579 คน

แสดงความคิดเห็น