ขายส่ง Dahua Thailand โดยตรงจากโรงงาน

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ ขายส่ง Dahua Thailand โดยตรงจากโรงงาน

0 บาท

ขาย

ขายส่ง Dahua Thailand โดยตรงจากโรงงาน
SK Group Thailand เราเป็นตัวแทน จำหน่าย กล้องวงจรปิด
Dahua Thailand โดยตรงจากโรงงานตอนนี้ บริษัท SK Group Thailand
กำลังเปิดรับสมัคตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ สามารถเข้าเยี่ยมชม สินค้าที่โชว์รูมได้ที่สำนักงานใหญ่
T .02-9188282
www.dahuathailand.net/
Line ID : 0989632883
ฝ่ายขาย : 0989632883
IPC-HFW4221D ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW4231D-AS ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW4231E-S ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW4431E-S ความละเอียด 4ล้านพิกเซล
IPC-HFW4421E ความละเอียด 4ล้านพิกเซล
IPC-HFW5202C ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW5121E-Z ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
IPC-HFW5231E-Z ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
IPC-HFW5231E-Z ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW5431E-Z ความละเอียด 4ล้านพิกเซล
IPC-HFW5830E-Z ความละเอียด 8ล้านพิกเซล
SD 22204T-GN ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
SD 292204T-GN ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
SD 32203S-HN ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
SD 42212T-HN ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
SD 49225T-HN ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
SD 59220T-HN ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
SD 59225U-HNI ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
SD 59230U-HNI ความละเอียด 2ล้านพิกเซลNVR4104HS-4KS2
NVR4108HS-4KS2
NVR4104HS-P-4KS2
NVR4108H-P
NVR4216-4KS2
NVR4232-4KS2
NVR4232-16P-4KS2
NVR4416-4KS2
NVR4432-4KS2
NVR4416-16P-4KS2
NVR4432-16P-4KS2
NVR4816-16P-4KS2
NVR5216-4KS2
NVR5232-4KS2
NVR5416-4KS2
NVR5432-4KS2
NVR5416-4KS2
NVR5432-4KS2
NVR5416-16P-4KS2
NVR5816-4KS2
NVR5832-4KS2
NVR5864-4KS2
NVR608-32-4KS2
IPC-HDBW5221E-Z ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDBW5830E-Z ความละเอียด 8ล้านพิกเซล
IPC-HDBW8123E-Z ความละเอียด 12ล้านพิกเซล
IPC-HDBW4221F-ASความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDW1120S ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
IPC-HDW1220S ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDW4221E ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDW4221EM-ASความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDW4231EM-ASความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDW4221M ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDW4231M-S ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HF5100P ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
IPC-HF3301P ความละเอียด 3ล้านพิกเซล
IPC-HF5121E ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
IPC-HF5221E ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HF8331E ความละเอียด 3ล้านพิกเซล
IPC-HFW1220S ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW1320S ความละเอียด 3ล้านพิกเซล
IPC-HFW1420S ความละเอียด 4ล้านพิกเซล
IPC-HFW2100R-Z ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
IPC-HFW2221R-VF-IRE6ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW2221R-Z-IRE6ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW2320R-Z-IRE6ความละเอียด 3ล้านพิกเซล
IPC-HFW4120B ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
IPC-HFW4231B-AS ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HFW4431B-AS ความละเอียด 4ล้านพิกเซล
HAC-HDW1000M-S3 ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล
HAC-HDW1200M-S3 ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HDW2220M ความละเอียด 2.4 ล้านพิกเซล
HAC-HDW1100EM-A ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล
HAC-HDW1200EM-A ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HDW2221E ความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซล
HAC-HDW2401EM ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล
HAC-HDW1200RF ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HDW2120R-Z ความละเอียด 1.4 ล้านพิกเซล
HAC-HDW2221R-Z ความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2120E ความละเอียด 1.3ล้านพิกเซล
HAC-HDBW1200E ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2221E ความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2120R-VFความละเอียด 1.4 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW1200R-VFความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2120R-Z ความละเอียด 1.4 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2221R-Z ความละเอียด 2.1ล้านพิกเซล
HAC-HDBW1200R-Z-Dความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2120F ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล
HAC-HDBW2220F ความละเอียด 2.4 ล้านพิกเซล
HAC-EB2401P ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล
HAC-HFW1000RM ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล
HAC-HFW1200RM ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
HAC-HFW1100S ความละเอียด 1ล้านพิกเซล
HAC-HFW1220S ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HFW2221S ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HFW1100B ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล
HAC-HFW1200B ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HFW2221B ความละเอียด 2.4 ล้านพิกเซล
HAC-HFW1100D ความละเอียด 1 ล้านพิกเซล
HAC-HFW1200D ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HFW2221D ความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซล
HAC-HFW2401D ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล
HAC-HFW2221E ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HFW2401E ความละเอียด 4 ล้านพิกเซล
HAC-HFW1200R-VF-IRE6ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HFW2221R-Z-IRE6ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
HAC-HFW3231E-Z ความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซล
HAC-HF3220E ความละเอียด 2.4 ล้านพิกเซล
SD 42212I-HC ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
SD 60225I-HC ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
SD 6C225I-HC ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
SD 6C230I-HC ความละเอียด 2ล้านพิกเซล
XVR4104HS ความละเอียด 720P
XVR4108HS ความละเอียด 960P
XVR4116HS ความละเอียด 960P
XVR5104HS ความละเอียด 720P
XVR5108HS ความละเอียด 720P
XVR5116HS ความละเอียด 720P
HCVR5104HS-S3 ความละเอียด 720P
HCVR5108HS-S3 ความละเอียด 720P
HCVR5116HS-S3 ความละเอียด 720P
XVR5216AN ความละเอียด 720P
HCVR5216A-S3 ความละเอียด 720P
XVR5416L ความละเอียด 720P
XVR5432L ความละเอียด 720P
XVR5816S ความละเอียด 720P
XVR5832S ความละเอียด 720P
HCVR5824S-S2 ความละเอียด 720P
HCVR7104H-4M ความละเอียด 1080P
HCVR7108H-S3 ความละเอียด 1080P
HCVR7204AN-4M ความละเอียด 1080P
HCVR7208AN-4M ความละเอียด 1080P
HCVR7216AN-4M ความละเอียด 1080P
HCVR7216A-S3 ความละเอียด 1080P
HCVR7816URH ความละเอียด 1080P
HCVR8416L-S3 ความละเอียด 1080P
HCVR8816S-S3 ความละเอียด 1080P
IPC-A15 ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล
IPC-C15 ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล
IPC-HFW1120S-W ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล
IPC-EB5500 ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล
IPC-EBW81200 ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล
IPC-HDBW1220E ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
IPC-HDBW4221E-ASความละเอียด 2ล้านพิกเซล
IPC-HDBW4231E-ASความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
IPC-HDBW4431E-ASความละเอียด 4 ล้านพิกเซล
IPC-HDBW2221R-Z ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
IPC-HDBW5231R-Z ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลป้ายกำกับ : ขายส่ง
เข้าชม 160 คน

แสดงความคิดเห็น