รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพิ่ม

ยะลา

รายละเอียดของ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพิ่ม

8 บาท

บริการ-รับจ้าง

ข่าวดีสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ต้องการรายได้พิเศษระหว่างเรียนและบุคคลทั่วไป ทำงาน part time ประจำออฟฟิศ พบช่องทางการหารายได้เสริมได้ที่นี้
*** Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้
(ทำงานในพื้นที่ยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง)
ลักษณะของการปฏิบัติงาน
1.ติดต่อประสานงานลูกค้า ,รับ-ส่ง E-mail ,รับโทรศัพท์
2.ประชาสัมพันธ์แนะนำสินค้า
3.งานเอกสารที่เกี่ยวข้องในงาน
คุณสมบัติการสมัครงาน
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
3.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับคนภายนอกแผนกได้อย่างราบรื่น
4.มีมารยาททางสังคมและประพฤติตนเหมาะสมตามกาลเทศะ
5. ไม่จำกัดวุฒิ
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
รายได้เฉลี่ย 9,000-15,000บาท / เดือน หรือ 300-400 บาท/วัน

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. หลักฐานทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานทางการศึกษาสามารถใช้หนังสือรับรองได้

หมายเหตุ : อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมได้และมีที่ละหมาดให้ด้วยนะค่ะ สนใจติดต่อ บูยาฟาตีฮะห์ โทร 092-9247511 (สมัครสัมภาษณ์ ทราบผลทันที) (สมัครก่อนมีสิทธิก่อน)

ป้ายกำกับ : สมัครงาน
เข้าชม 80 คน

แสดงความคิดเห็น